Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vo všeobecnosti vysvetľujú, ako chránime súkromie vašich osobných údajov. Bude sa vzťahovať na všetky osobné údaje, ktoré poskytnete pri registrácii u nás.

Aké informácie zbierame?

Typy osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, budú závisieť od okolností zhromažďovania a typu služby, ktorú požadujete. Ak napríklad chcete kúpiť produkt z tejto webovej stránky, môžeme zhromažďovať údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa a ďalšie informácie relevantné pre váš nákup.

Keďže sme zo zákona povinní získať váš súhlas na zhromažďovanie „citlivých informácií“, budeme predpokladať, že ste súhlasili so zhromažďovaním všetkých informácií, ktoré nám boli poskytnuté na použitie v súlade s touto politikou, pokiaľ nám to nepoviete inak.

Ako zhromažďujeme informácie

Môžeme zhromažďovať osobné údaje o vás, keď navštívite našu webovú stránku, keď s nami obchodujete na našich webových stránkach, alebo keď s nami máte osobný kontakt. Bez vášho súhlasu nezhromažďujeme žiadne osobné údaje. Domnievame sa, že váš súhlas je udelený, keď vyplníte polia potrebné na uľahčenie transakcie prostredníctvom tejto webovej stránky.

Ako používame vaše osobné údaje

Zvyčajne zhromažďujte svoje osobné údaje na nasledujúce účely:

1. Na uľahčenie prístupu na naše webové stránky, produkty a služby

2 .Ak chcete dodať produkty, ktoré ste si objednali od nás

3. Poskytnúť informácie o našich produktoch a službách

4 .Ak chcete požiadať o váš názor na naše produkty, služby, marketing a webové stránky.

Zverejňovanie osobných informácií tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť iným osobám na účely, na ktoré boli informácie zhromaždené, alebo na súvisiace účely, napríklad na dokončenie transakcie vo vašom mene alebo na poskytnutie produktu, ktorý ste si zakúpili. Na vykonávanie služieb pre nás, ktoré zahŕňajú manipuláciu s osobnými údajmi, ktoré máme u dodávateľa, sa zaväzujeme dodávateľom tretích strán. V súčasnosti napríklad s tretími stranami:

1. Dodávajte produkty zakúpené na tejto stránke

2. Poskytovať elektronický prevod finančných prostriedkov, spracovanie kreditných kariet a súvisiace služby

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sme vykonali bezpečne a nebudeme obchodovať, prenajímať ani predávať. Urobíme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili všetky informácie, ktoré o vás máme. Osobné údaje môžu byť uložené v elektronickej podobe na našom počítačovom systéme. Firewally, heslá, antivírusový softvér a e-mailový filter na ochranu všetkých našich elektronických informácií.